Биздин миссия

Калкка жогорку сапаттагы социалдык жардам көрсөтө ала турган атаандаштыкка жөндөмдүү орто кесиптик медициналык жана фармацевтикалык адистерди даярдоо.

Медициналык жана фармацевтикалык адистери даярдоодо Кыргыз Республикасы боюнча медициналык колледждердин ичинен лидерлик позицияны ээлөө.