Коллежд жөнүндө

Биздин миссия жана стратегия

Калкка жогорку сапаттагы социалдык жардам көрсөтө ала турган атаандаштыкка жөндөмдүү орто кесиптик медициналык жана фармацевтикалык адистерди даярдоо.

Максатыбыз

Медициналык жана фармацевтикалык адистери даярдоодо Кыргыз Республикасы боюнча медициналык колледждердин ичинен лидерлик позицияны ээлөө.

Стратегиянын максаты:

  • Медицинанын заманбап өнүгүү деңгээлине жараша медициналык жана фармацевтикалык адистерди жогорку кесиптик деңгээлде  даярдоо,
  • Инновациялык билим берүү чөйрөнү камсыздоо жана уюштуруучулук, укутук, экономикалык жана социальдык шарттардын комплесин түзүү.

Стратегиянын багыттары

  • Билим берүү сапатын жогорулатуу
  • Социальдык өнөктөштүктү бекемдөө жана имидж түзүү
  • Материалдык-техникалык базаны жакшыртуу, донорлорду тартуу боюнча иш күчөтүү
  • Башкаруу системасынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу

Тарыхы

Кара-Балта Медициналык колледжи Кыргыз ССРнин  Саламаттык сактоо министрлигинин 1961-жылдын  29-июлундагы №177 «Калинин медициналык училищасын ачуу жөнүндөгү» буйругу менен негизделген. Алгач фельдшер бөлүмүнө 30 студент, медайымдык бөлүмүнө 60 студент кабыл алынып 3 группа боюнча окутуу жүргүзүлгөн. 1962-жылы дагы 90 студенттен турган 3 группа кабыл алынып, жалпы студенттердин саны эки эсе көбөйгөндүгүнө байланыштуу окуу бөлмөлөр кеңейтилип, штаттык мугалимдердин саны  кошулган.  1963-1964-окуу жылында 5 группа студенттер кабыл алынган. Анын ичинен 1 группа фельдшер, 1 группа акушер, 2 группа жалпы багыттагы медайымдык бөлүм, 1 группа балдар багытындагы медайымдык бөлүм болгон. Жалпы студенттердин саны 330 жеткен. 1963-жылы медициналык окуу жай өзүнүн биринчи бүтүрүүчүлөрүн даярдап, диплом тапшырган. 1964-1965-окуу жылында 5 группа студенттер кабыл алынып, 3 группа студенттерди бүтүргөн. Бул окуу жылы студенттердин жалпы саны 420 түзгөн. Студенттердин саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу 1965-жылдын январь айында медициналык окуу жайга кошумча окуу имарат бөлүнүп берилип, “Химия”, “Физика”, “Анатомия”, окуу бөлмөлөр “Клиникага чейинки дасыгуу бөлмөлөр”  жана  “Китепкана” ачылган. 1965-1966-окуу жылы 6 группа студенттер кабыл алынган, 5 группа студенттер диплом алган. 1967-жылдын 28-декабрында Калинин районунун райондук кеңештин аткаруу комитетинин чечиминин негизинде 2100 м2 аянт жер тилкеси окуу жайга жатакана курууга бөлүнүп берилип, 4 кабат жатакана жана тиш техникалык бөлүмүнө ыңгайлашылган окуу имарат курулган. 1979-жылдан баштап  Кара-Балта медициналык окуу жайы тиш техниктерди даярдап келет. 1996-жылы стоматология бөлүмү ачылып, көптөгөн жогорку сапаттагы адистерди даярдап чыгарган.  1999-жылы  фармация бөлүмү ачылып, бүгүнкү көнгө чейин орто кесиптеги фармацевтерди даярдап келет.

Кара-Балта медициналык колледжи толук орто билимдин базасында практикалык саламаттык сактоо үчүн 6 адистик боюнча орто звенодогу медициналык адистерди даярдайт.

Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү реформасына ылайык Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 07.08.2008-жылындагы №487/1 “Орто кесиптик билим берүү окуу жайларынын аталыштарын өзгөртүү жөнүндөгү” буйругунун жана Кыргыз республикасынын Саламаттык Сактоо министрлигинин 10.12.2008- жылындагы    № 639 “Медициналык училищаларды  медициналык колледж деп  атоо жөнүндөгү” буйругунун негизинде Кара-Балта медициналык колледжи деп аталган.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинин Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгы  тарабынан 2017-жылдын 16-октябрында берилген Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо (каттоо№ 12258-3308-У-е,    серия ОКПО № 02057607) жөнүндө күбөлүккө  ээ.

Кара-Балта медициналык колледжинин Уставы 2017-жылдын 15-сентябрында кайрадан каттоодон өткөн. Уюштуруу-укуктук формасы боюнча окуу жай Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамына ылайык мамлекеттик билим берүү мекемеси болуп эсептелет.

Уставдын мазмуну «Билим берүү жɵнүндɵ» КРнын мыйзамынын жоболоруна дал келет.

Колледждин материалдык техникалык базасы билим берүүнүн заманбап  талаптарына  жооп берет. Окуу кабинеттер керектүү көрсөтмө куралдар, эмеректер  менен жабдылган.  Андан тышкары студенттердин  окуусуна ыңгайлашылган  китепкана жана бардык шарттары менен жатакана  иштейт. Студенттердин теориялык билимин  практика жүзүндө бышыктоо максатында муляждар менен жабдылдан окуу-тренажер борбор, физиотерапия кабинети жана массаж кабинети бар.

2003-жылдан баштап Кара-Балта медициналык колледжине  райондук оорукананын имараты өткөзүлүп берилип, окуу аянттар кеңейген. Бүгүнкү күндө окуу  процесси  негизинен 3 окуу имаратта жүргүзүлөт.  Окуу имараттардын  жалпы аянты 6188,0 түзөт.

Жайыл райондук аймактык оорукасынын жана  бириккен үй-бүлөлүк медициналык борборунун дарыгерлери окутуучулук кызматты айкалыштырып  студенттерге билим берип – 17 дарыгер эмгектенет.

Кара-Балта медициналык колледжи Жайыл, Панфилов, Москва, Сокулук райондордун саламаттык сактоо тармактарын орто билимдүү медициналык адистер менен камсыз кылып келет.

Кара-Балта медициналык колледжи  ачылгандан  бери 12 427 студентти  даярдалган.  Колледждин  бүтүрүүчүлөрү  Кыргызстанда гана эмес, кошуна жана чет өлкөлөрдө да ийгиликтүү эмгектенип келишет.

Колледждин ишмердүүлүгү

Окуу методикалык иштер: Педагогикалык Кеңеш,