Жетектичилик жана окутуучулардын курамы

  

Рыскулбек уулу Нурдин

Рыскулбек уулу Нурдин

Кара-Балта медициналык колледжинин директору

 

Агибаева Шайыргуль Мустафаевна

Агибаева Шайыргуль Мустафаевна

Директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары

Главный бухгалтер

Суранаева Махабат Семеновна

Башкы эсепчи

 

Шамуратов Насредин Маматбекович. Бюджет бөлүмүнүн башчысы.Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери

Шамуратов Насредин Маматбекович

Бюджет бөлүмүнүн башчысы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери

 

Ахматова Наркуль Маматовна. Дасыгуу боюнча башчы. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери

Ахматова Наркуль Маматовна

Дасыгуу боюнча башчы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери

 

Абдырасулова Фарида Болотбековна. Контракт бөлүмүнүн башчысы.Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери

Абдырасулова Фарида Болотбековна

Контракт бөлүмүнүн башчысы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери

 

Караханова Наталья Миноваровна. Окуу бөлүмүнүн башчысы

Караханова Наталья Миноваровна

Окуу бөлүмүнүн башчысы

 

Федорова Марина Алексеевна. Окуу усулдук иштер боюнча инспектор

Федорова Марина Алексеевна

Окуу усулдук иштер боюнча инспектор

 

Колледжде тажрыйбалуу, чыгармачыл, эмгекчил жана өз иштерин  сүйгөн   36 штаттык окутуучулар эмгектенет.    Алардын ичинде 10 окутуучу саламаттык сактоонун отличниги,   3 окутуучу билим берүүнүн отличниги, жогорку педагогикалык  категориялуу  – 16 окутуучу, биринчи категориялуу 5 окутуучу жана             3- окутуучу экинчи категориялуу.

Тиш техникалык сабактарынын окутуучулары

 

Жалпы билим берүү сабактарынын окутуучулары

 

Преподаватели клинических дисциплин №2

№2 Клиникалык сабактарынын  окутуучулары

 

Жалпы медициналык сабактарынын  окутуучулары

 

№1 Клиникалык сабактарынын окутуучулары

Фармацевтикалык сабактарынын окутуучулары