Абитуриенттерге

  • Эмне үчүн биздин колледжди тандашынар керек?
  • Кабыл алуу эрежелери
  • Тапшыруу үчүн керектүү документтер
  • Адистиктер жөнүндө жалпы маалымат
  • Окуу үчүн төлөмдүн өлчөмдөрү
  • Ачык эшиктер күнү
  • Нормативдик документтер (лицензии и сертификаты)