Материалдык техникалык база

Колледжде окуу процесс 3 окуу корпуста жүргүзүлөт. Колледждин материалдык техникалык базасы  6188 м2 түзөт. Спорт зал – 120м2.  акты залы – 150,10 м2 . 1 студентке жалпы аянттан -9,4м2 түзөт. Окуу бөлмөлөр жана лабораториялар окуу планына ылайык талапка жооп берет. 1 студентке актылык залдын 0,6м2 жана спорт залдан 0,3м2 коюлган нормага жооп берет. Андан сырткары компьютердик класс, электрондук китепкана жана  студенттердин теориялык билимин  практика жүзүндө бышыктоо максатында муляждар менен жабдылдан окуу-тренажер борбор, физиотерапия кабинети жана массаж кабинети иштейт.

“Хирургия” блогу

“Педиатрия” блогу

“Акушерство” блогу

Жалпы медициналык дисциплиналар кабинеттери

Китепкана

Окуу жайдын китепканасы окуу программалар боюнча керектүү окуу китептер менен камсыз болгон. 25 орундуу  окуу залы бар. Интернет булагына туташтырылган компютерлер студенттерге керектүү маалымат алып туруусуна шарт түзөт.

 

Конференц зал

Студенттер жана мугалимдер үчүн ар кандай иш чаралар  окуу жайдын конференц залында өткөрүлүп турат.